ADHD – Vi utreder och behandlar

Vi har som uppdrag att utreda och behandla ADHD.

Vårt uppdrag i korthet

  • Vi välkomnar barn födda 2012 och tidigare på remiss från skolläkare
  • Barn födda 2013 eller senare utreds fortsättningsvis hos BUP
  • Barn från andra Regioner är välkomna till oss på remiss från BUP eller habiliteringen
  • För barn utredda på BUMM och som fått diagnos inom ADHD svarar BUMM för farmakologisk behandling och uppföljning av denna