ADHD – utredning och behandling

Hos oss får du hjälp med utredning och behandling av ADHD. För att få tid för utredning hos oss behöver du remiss från skolhälsovården. För att få tid för medicinering behövs remiss från vårdcentral eller skolhälsovård.

Vårt uppdrag i korthet

  • Barn födda 2014 och tidigare är välkomna till oss på remiss från skolläkare (från och med 1 januari 2024)
  • Barn födda 2015 eller senare utreds fortsättningsvis hos BUP (från och med 1 januari 2024)
  • Barn från andra regioner är välkomna till oss på remiss från BUP eller habiliteringen
  • För barn utredda på BUMM och som fått diagnos inom ADHD svarar BUMM för farmakologisk behandling och uppföljning av denna