ADHD – Vi utreder och behandlar

Vi har som uppdrag att utreda och behandla ADHD.

Vårt uppdrag i korthet

  • Neuropsykiatriska utredningar på barn och ungdomar, 4-17 år där symtom på ADHD dominerar problembilden utan samtidig medelsvår till svår psykiatrisk problematik.
  • För barn utredda på BUMM och som fått diagnos inom ADHD svarar BUMM för farmakologisk behandling och uppföljning av denna.