Alexandra Arnberg blir ny VD för Moment Hälsa

22 okt 2021

Styrelsen har utsett Alexandra Arnberg till ny VD för koncernen Moment Hälsa AB och dess helägda dotterbolag Moment Psykologi AB och Moment Barn & Ungdom AB. Alexandra är grundare av bolaget och hon tar nu uppdraget att leda och driva den fortsatta utvecklingen.

– Moment Hälsa har under de senaste åren genomfört en imponerande resa och utveckling under ledning av VD, Annette Enström. Bolaget har uppvisat väldigt goda resultat i patientutvärderingar, etablerat flera nya enheter och haft en fantastisk tillväxt. När Annette nu valt att lämna VD-posten är jag väldigt glad att Alexandra Arnberg valt att tacka ja till rollen. Alexandra är grundare till Moment och hon har det engagemang och den kompetens som behövs för att fortsätta utveckla bolaget och leda organisationen, säger Mårten Holmqvist, Moment Hälsas ordförande. 

Alexandra Arnberg är grundare till Moment och har senast arbetat som vice VD och verksamhetschef i bolaget. Hon har i sin yrkesbakgrund arbetat inom psykiatrisk och medicinsk specialistvård, både som ledare och i sin profession som psykolog. 

– Jag grundade Moment med visionen att förbättra kvalitet, tillgänglighet och bemötande inom vårdsektorn. För mig är det viktigt att skapa hållbara resultat som gör skillnad i människors liv, säger Alexandra Arnberg. Jag är väldigt stolt över alla våra engagerade medarbetare och den vård vi erbjuder med stort fokus på barn och unga och nu ser jag fram emot att leda teamet framåt. Vår tillväxt är ett resultat av förtroende från våra uppdragsgivare och jag ser ett fortsatt stort behov av vår kompetens. Det ger oss en styrka i vår fortsatta tillväxtresa. 

Annette Enström har själv valt att lämna uppdraget som VD för en roll som Senior Advisor och stöd till VD inom Moment Hälsa. 

– Det är ett naturligt steg att Annette nu tar en mer rådgivande roll i organisationen och hon är fortsatt en väldigt viktig nyckelperson i verksamheten och inom styrelsen, säger Mårten Holmqvist. 

För mer information kontakta: 
Styrelseordförande Mårten Holmqvist, 070-250 34 66
Tillträdande VD Alexandra Arnberg, 08-533 315 43