Information om Covid-19

Covid-19 Moment BUMMs riktlinje för trygg hälso- och sjukvård

  • Har du eller ditt barn hosta, andningspåverkan, förkylningssymtom eller feber vill vi att ni ringer oss inför ett ev. besök för en initialt bedömning per telefon. Ni får INTE sitta i väntrummet.
  • Alla besök går att omboka till digitala videobesökKontakta oss så hjälper vi till!
  • Vi erbjuder videobesök, och fysiska besök när det lämpar sig bättre. Med vår säkra videolösning för vården kan du vara helt trygg med sekretessfrågan.
  • Mottagningen är rymlig, utökade hygienåtgärder utförs dagligen.
  • Våra medarbetare i tjänst är friska.
  • Vi uppmanar alla att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Handsprit finns att tillgå.
  • Hälsningar görs utan fysisk kontakt.
  • Vi uppmuntrar att ni besöker oss med EN förälder per barn.