Arbetsmaterial

Här finns olika arbetsblad och informationsmaterial att hämta för dig som har eller har haft kontakt med oss.

Pågående kontakt

Psykologisk rådgivning/behandling

I listan nedan finns ett antal dokument som är arbetsmaterial för dig som går i rådgivning/behandling hos oss. Din psykolog kan hänvisa till valda delar att ta del av.

Efter avslutad kontakt

Psykologisk rådgivning/behandling

Neuropsykiatrisk utredning

Här finns information till barn och föräldrar när barnet har genomgått en utredning hos oss angående ADHD, Autism och/eller Intellektuell funktionsnedsättning: