Nedstämdhet och depression hos vuxna

Denna skrift handlar om depression hos vuxna, ett av de vanligaste tillstånden av psykisk ohälsa i Sverige idag. Den vänder sig till dig som misstänker att du lider av en depression eller har fått diagnosen av din läkare eller psykolog. Informationen finns också att hämta hem som PDF längst ned på denna sida.

Vad är depression?

Vanliga symtom vid depression är minskad lust inom en rad viktiga livsområden som rör aptit, arbete/studier, socialt liv och sexuell samvaro. Ofta känner man sig nedstämd och pessimistisk och upplever svårigheter att få vardagliga saker utförda. Svårigheter att glädjas, irritabilitet, trötthet, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, och ångest är andra vanliga symtom.

Ofta kan personer i din närhet se mer av passivitet, oföretagsamhet, och bristande spontanitet. Inte sällan förekommer tankar om att livet är meningslöst och kanske inte värt att leva vidare. Det är vanligt att man grubblar och ältar. Förmågan att kunna påverka den egna situation uppfattas ofta som obefintlig. Känslor av maktlöshet och hopplöshet är vanligt.

Hur vanligt är depression?

Depression är ett folkhälsoproblem och man räknar med att 20 % av befolkningen någon gång under livet lider av en depression. En depression kan vara lindrig, måttlig eller svår.

Finns det något som hjälper mot depression?

För dig som lider av depression är det viktigt att veta att det finns effektiv behandling som har ett starkt vetenskapligt stöd. Den psykologiska behandling som har visat bäst effekt är Kognitiv Beteendeterapi, som förkortas KBT.

Om du lider av en svår depression har det visat sig vara effektivt med en kombination av antidepressiva läkemedel och KBT. Vid djupa och långvariga depressioner, då vanlig medicinering inte fungerat, kan ECT-behandling övervägas. Om du däremot lider av måttlig depression har KBT ensamt minst lika bra effekt som läkemedel och om du lider av en lindrig depression har KBT visat bättre effekt än läkemedel. Medicinering vid lindrig depression har inte visat bättre effekt än placebo (”sockerpiller”). En annan terapiform som visat effekt på behandling av depression är Interpersonell psykoterapi (IPT).

Fördelarna med psykologisk behandling är att risken för återfall är mindre vid avslut än den är vid avslut av medicinering. Därtill ger antidepressiva läkemedel fler biverkningar än KBT.

Vad orsakar depression?

Trots att läkemedel kan vara en effektiv behandling vid depression innebär det inte att depressioner orsakas av en ”kemisk obalans” i hjärnan. Merparten av forskningen som bedrivs på området visar att fysiska, beteendemässiga, och kognitiva (tankemässiga) faktorer samt miljöfaktorer är lika viktiga för uppkomst och vidmakthållande av en depression. Bristande socialt stöd från släkt och vänner, stressfyllda livshändelser, negativt tänkande, och relationssvårigheter har också visat sig hänga samman med depression.

Beteendeaktivering

En KBT metod som hjälper dig ta makten över depressionen steg för steg

Genom att förändra ditt beteende och faktorer i miljön kan du påverka din depression. Precis som antidepressiva läkemedel kan ge dig energi att göra vissa uppgifter, kan det faktum att du gör dessa och blir aktiv skapa förändringar i din hjärna som ger dig mer tillgång till lust, glädje och tillfredsställelse i livet.

Beteendeaktivering handlar om att lära sig att förstå hur dina handlingar i varje situation påverkar hur du mår, och hur du aktivt kan förändra de beteenden som håller dig kvar i depressionen. Behandlingen erbjuder ett nytt sätt att se på depression och öppnar möjligheter till betydelsefulla förändringar i ditt liv.