Barnläkare och barnsjuksköterska

Behöver ditt barn träffa barnläkare?

Våra läkare och sjuksköterskor är specialister i barn- och ungdomsmedicin. 

Ni kan söka till oss direkt, det finns inget remisskrav. Men vi tar även emot efter remiss från BVC, vårdcentral, sjukhus, elevhälsa med mera. 

Barnläkarmottagning

Våra barnspecialistläkare tar emot barn och ungdomar med behov av bedömning, utredning, uppföljning. Vi jobbar bland annat med

 • Magont och tarmbesvär
 • Spädbarnsfrågor (där BVC inte kunnat hjälpa till/ stilla oron)
 • Gula bebisar
 • Celiaki
 • Sömnstörning
 • Infektionskänslighet
 • Astma, allergi och eksem
 • Pubertetsrubbningar
 • Tillväxtproblem och hormonsjukdomar
 • Urinvägsproblem och ”kissa på sig” problem nattetid och dagtid
 • Uppföljning efter olika akuta sjukdomar
 • Smärta
 • Samverkan med skolhälsovården och kompletterande medicinska utredningar på barn 6-17 år med tydliga tecken på intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning).
 • Läkarbedömning inför utredning av barn 4-5 år med tydlig indikation på intellektuell funktionsnedsättning

Med mera…

 

Barnsjuksköterskemottagning

Våra barnspecialistsjuksköterskor tar emot barn och ungdomar med behov av bedömning, utredning, uppföljning och behandling. Vi jobbar bland annat med

 • Eksem (uppföljning och smörjskola)
 • Förstoppning
 • Urinvägsproblem, ”kissa på sig” problem. 
 • Fetma / övervikt
 • Inhalationsskola
 • Träna med adrenalinspruta
 • AD(H)D-medicinering
 • Behandling av stickrädda barn
 • Uppföljning efter akutbesök (tex förkylt spädbarn)
 • Rådgivning

Med mera…