Barnläkare och barnsjuksköterska

Behöver ditt barn träffa barnläkare?

Våra läkare och sjuksköterskor är specialister i barn- och ungdomsmedicin. 

Från och med den 1 juni 2022 införs remisskrav. Du är välkommen till oss på remiss utfärdad av legitimerad vårdpersonal. Barn som redan har en pågående kontakt hos oss behöver ingen ny remiss. Barn 0-6 månader omfattas inte av nya reglerna, utan är välkomna att söka till oss utan remiss.

Barnläkarmottagning

Våra barnspecialistläkare tar emot barn och ungdomar med behov av bedömning, utredning, uppföljning. Du och ditt barn kan få hjälp med: 

 • Magont och tarmbesvär
 • Spädbarnsfrågor (där BVC inte kunnat hjälpa till/ stilla oron)
 • Gula bebisar
 • Celiaki
 • Sömnstörning
 • Infektionskänslighet
 • Astma, allergi och eksem
 • Obesitas/fetma
 • Pubertetsrubbningar
 • Tillväxtproblem och hormonsjukdomar
 • Urinvägsproblem och ”kissa på sig” problem nattetid och dagtid
 • Uppföljning efter olika akuta sjukdomar
 • Smärta
 • Samverkan med skolhälsovården och kompletterande medicinska utredningar på barn 6-17 år med tydliga tecken på intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning).
 • Läkarbedömning inför utredning av barn 4-5 år med tydlig indikation på intellektuell funktionsnedsättning

Med mera…

 

Barnsjuksköterskemottagning

Våra barnspecialistsjuksköterskor tar emot barn och ungdomar med behov av bedömning, utredning, uppföljning och behandling. Du och ditt barn kan få hjälp med:

 • Eksem (uppföljning och smörjskola)
 • Förstoppning
 • Urinvägsproblem, ”kissa på sig” problem. 
 • Fetma / övervikt
 • Inhalationsskola
 • Träna med adrenalinspruta
 • AD(H)D-medicinering
 • Uppföljning efter akutbesök (tex förkylt spädbarn)
 • Rådgivning

Med mera…