Träffa barnläkare

Du är välkommen till oss på remiss utfärdad av legitimerad vårdpersonal. Barn som redan har en pågående kontakt hos oss behöver ingen ny remiss. Barn 0-6 månader är välkomna att söka till oss utan remiss.

Barnläkarmottagning

Våra barnläkare är specialister i barn- och ungdomsmedicin. Våra barnspecialistläkare tar emot barn och ungdomar med behov av bedömning, utredning, uppföljning. Du och ditt barn kan få hjälp med: 

 • Magont och tarmbesvär
 • Spädbarnsfrågor (där BVC inte kunnat hjälpa till/ stilla oron)
 • Gula bebisar
 • Celiaki
 • Sömnstörning
 • Infektionskänslighet
 • Astma, allergi och eksem
 • Obesitas/fetma
 • Pubertetsrubbningar
 • Tillväxtproblem och hormonsjukdomar
 • Urinvägsproblem och ”kissa på sig” problem nattetid och dagtid
 • Uppföljning efter olika akuta sjukdomar
 • Smärta
 • Samverkan med skolhälsovården och kompletterande medicinska utredningar på barn 6-17 år med tydliga tecken på intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning).
 • Läkarbedömning inför utredning av barn 4-5 år med tydlig indikation på intellektuell funktionsnedsättning
 • Med mera…