Etik, juridik och sekretess

Etik och Juridik

Vi följer läkarförbundets etiska principer och de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden. Huvudprinciperna är respekt för individens rättigheter och värdighet, yrkesmässig kompetens, ansvar och yrkesmässig integritet.

Sekretess och tystnadsplikt

Tystnadsplikt och respekt för individens integritet är en grundläggande princip. All personal har tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör dina personliga förhållanden skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut om du har lämnat ditt medgivande. Det gäller som regel också om någon myndighet vill ha uppgifter om dig.

Din säkerhet

Vi har legitimerad personal. För dig innebär detta att vid hälso- och sjukvårdande utredning och behandling skyddas du av lagar och förordningar om någonting skulle gå fel. För läkaren, psykologen och sjuksköterskan innebär legitimationen ett krav på att hen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.