KBT

Moment Psykologi erbjuder rådgivning och behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) för att förebygga eller återfå psykisk hälsa. KBT är en väl beprövad och effektiv metod för att återfå psykisk hälsa och skapa varaktiga beteendeförändringar.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för en rad olika metoder som alla har gemensamt att de bygger på modern inlärningspsykologi. KBT är den behandlingsform som i dagsläget har starkast evidens, d.v.s. som i forskningsstudier har visat bäst effekt för en rad olika typer av psykisk ohälsa.

Karakteriserande för en KBT-behandling är följande:

  • Hög grad av struktur och målfokusering
  • Aktivt samarbete mellan behandlare och klient
  • Användande av metoder som i forskning visat sig vara effektiva
  • Hemuppgifter mellan terapisessionerna
  • Behandlingen är fokuserad på hur problemet yttrar sig i din vardag och hur det påverkar tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner
  • Kort behandlingstid (normalt 3-20 tillfällen)

Här kan du läsa mer om KBT.