Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa hos barn och ungdom

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka i samhället, framför allt för barn och unga, och ohälsan är ofta långvarig. Med psykisk ohälsa följer svårigheter att klara av skolan, etablera sig i arbetsliv och vuxenliv. Begreppet psykisk ohälsa kan vara svårt att förklara men kortfattat handlar det om hur vi mår och trivs med livet, men också om vår förmåga att klara av livets upp- och nedgångar.

WHO:s definition av psykisk hälsa

WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i. Psykisk hälsa är alltså inte detsamma som frånvaron av psykisk sjukdom.

Hur vanligt är psykisk ohälsa?

Ungefär tio procent av svenska barn och unga har ett psykiatriskt tillstånd. De vanligaste psykiatriska tillstånden är adhd, depression, och ångestsyndrom. Många fler har symtom på psykisk ohälsa men uppfyller kanske inte en psykiatrisk diagnos.

Moment Psykologi är specialiserade mot tidiga insatser för barn och unga, för att det är viktigt att fler erbjuds hjälpsamma insatser och behandling i tid. Genom att ta hjälp tidigt i barnets utveckling av psykisk ohälsa finns goda möjligheter att vända problemen och enorma vinster att göra ur ett livsperspektiv.