Hjälp som gör skillnad

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är vår hjärtefråga och specialitet. Ju tidigare rätt hjälp ges desto större chans till hållbar psykisk hälsa och god livskvalitet.

Vi erbjuder barn och ungdomar med lindriga till måttliga besvär med bland annat oro, ångest, nedstämdhet, stress, lättare ätproblem, lindriga tvång, ilska, sömn, och relationssvårigheter

  • Bedömning
  • Rådgivning
  • Behandling (kognitiv beteendeterapi)
  • Föräldrastöd

Vi arbetar med kvalitetssäkrade processer och våra insatser är väl förankrade i forskning. Vårt motto är att omsätta högspecialiserad kunskap till handfasta råd och verktyg som gör skillnad på riktigt.