Remisskrav införs för nya patienter

31 maj 2022

Moment Barn- och Ungdomsmedicinska mottagning i Vällingby drivs på uppdrag av Region Stockholm. Från och med den 1 juni 2022 gäller nytt vårdval i regionen och Moments uppdrag ändras enligt följande:

Du är välkommen till oss på remiss utfärdad av legitimerad vårdpersonal. Barn som redan har en pågående kontakt hos oss behöver ingen ny remiss. Barn 0-6 månader omfattas inte av nya reglerna, utan är välkomna att söka till oss utan remiss.

ADHD-utredningar

Du med barn fött 2012 och tidigare är välkommen till oss på remiss från skolläkare. Barn födda 2013 eller senare utreds fortsättningsvis hos BUP. Barn som är patienter inom en annan region är välkommen till oss på remiss från BUP eller habiliteringen.

Psykologinsatser vid psykisk ohälsa 6-17 år

Våra psykologer tar emot barn mellan 6-17 år som har en pågående kontakt eller tillhör husläkarmottagningar som är anslutna till Moments verksamhet. Aktuella husläkarmottagningar som vi har samarbete med är; Hässelby VC, Västervårdens HLM, Västerorts VC, Råcksta Vällingby VC och Capio VC Åkermyntan.

Du är välkommen på remiss alternativt bokar du ett bedömningsbesök direkt på vår hemsida. Om du har barn som inte tillhör husläkarmottagning/vårdcentraler anslutna till Moment, hänvisas du till den husläkarmottagning/vårdcentral där ditt barn är listat eller till BUP.

Mer information och kontakt