Handledning för skolpersonal

Handledning för er som jobbar inom Skola

Att som lärare undervisa och som elevhälsovårdspersonal stötta elever med olika typer av funktionshinder och/eller psykiatrisk problematik är givande och viktigt men kan även vara påfrestande. Stress, villrådighet och frustration är inte ovanligt.

Handledning kan

  • förebygga stressrelaterad ohälsa
  • bibehålla hög kvalitet i arbetet trots stora utmaningar
  • ge lärare bättre förutsättningar att bemöta och hantera elever med utmanande beteenden
  • stärka sammanhållningen i personalgruppen och förebygga konflikter
  • förbättra elevernas resultat

Vi på Moment Psykologi har specialistkompetens för handledning med fokus på på barn och unga i skolan.

Välkommen att kontakta oss för mer information!