Skolpsykolog & Elevhälsa

Hälsofrämjande och förebyggande psykologtjänster för välmående elever

Vi har arbetat många år inom elevhälsan och har gedigen erfarenhet och kunskap om barn och ungdomar. Vi känner till de svårigheter som påverkar elevers välmående och prestation i skolan, bland annat stress, sömnproblem, nedstämdhet, oro och relationssvårigheter. Hos oss finns det specialkunskap om ADHD och Autismspektrumtillstånd.

Våra insatser fungerar hälsofrämjande och förebyggande. Vi arbetar med föreläsningar, mindre grupper och individuella insatser.

För att förbättra elevhälsa erbjuder vi bland annat:

  • Konsultiva insatser och deltagande i elevhälsovårdteam
  • Åldersanpassad stresshantering för unga i grupp
  • Föreläsningar på olika teman: Sov gott, Effektiv återhämtning, Psykisk hälsa och Studieteknik
  • Bedömning och utredning av psykisk hälsa
  • Rådgivning och behandling (KBT)
  • Psykologbehandlingar med bla. WISC-IV testning samt utlåtande, rekommendationer och rådgivning
  • Gruppsamtal
  • Skolpsykologutredning

För er som söker en hög grad av flexibilitet använder ni våra tjänster vid behov. För er som söker kontinuitet rekommenderar vi att teckna Psykologavtalet.

Kontakta oss för en professionell rekommendation utifrån ert läge.