Utbildning för skolpersonal

Vi hjälper till att motivera och engagera skolans medarbetare!

Våra utvärderingar visar ett snittomdöme på 4,6 (skala 1-5) på våra genomförda utbildningar.

Nedan är ett urval av våra utbildningar

  • Att bemöta och undervisa barn med särskilda behov
  • Neuropsykiatriska funktionshinder
  • Motiverande samtal i skolan
  • Krishantering
  • Hälsofrämjande skola
  • Fysisk lärmiljö

Kontakta oss så berättar vi mer!