Psykologtjänster för skolan

Vi på Moment Psykologi har utvecklat ett unikt urval av psykologtjänster för skolan.

Elever, lärare och ledning i fokus

I skolmiljön delar elever, lärare och ledning varandras arbetsmiljö. Ni är kommunicerande kärl som påverkar varandras välmående. Ur den insikten erbjuder vi skräddarsydda psykologtjänster där elever, lärare och ledning ligger i fokus.

Vi har arbetat många år inom skolhälsan och har gedigen kunskap om barn och ungdomar. Vi känner till de svårigheter som påverkar elevernas välmående och prestation i skolan. Bland annat stress, sömnproblem, nedstämdhet, oro och relationssvårigheter. Hos oss finns specialkunskaper om ADHD och Autismspektrumtillstånd.

Tillsammans kan vi arbeta för en hållbar skola och uppnå:

  • Ökat välbefinnande bland personal med färre sjukskrivningar
  • Bättre ordning i klassrummet
  • Färre konflikter och bättre samarbete
  • Fler elever som lyckas nå sina kunskapsmål
  • Ökad användning av kunskaps om vad som gynnar barns och ungas inlärning, utveckling och psykiska hälsa.

Vill ni få en professionell rekommendation utifrån ert läge?
Varmt välkommen att kontakta oss!