Remittera till oss

Vi jobbar aktivt för ett nära samarbete med vårdgrannar, elevhälsoteam och andra samarbetspartners. Remisser kan skrivas av legitimerad vårdpersonal. Remiss för ADHD-utredning ska komma från skolläkare.

Remisser via Take Care

Digitala remisser mottages via journalsystemet Take Care. Sök upp vår enhet Moment BUMM Vällingby – skicka!

Remisser pappersform

Remisser i pappersform skickas till: Moment BUMM Vällingby, Vällingby plan 7, 162 65 Stockholm

Medicinska basuppdraget

Här kan du som remittent läsa mer om vilka diagnosgrupper inom det medicinska basuppdraget som du kan remittera till oss.

Barn under 6 månader omfattas inte av de nya remissreglerna, utan är välkomna att söka till oss utan remiss.

ADHD-utredningar

Du kan även remittera ADHD-utredning och behandling till oss. Vi välkomnar barn födda 2012 och tidigare på remiss från skolläkare. Remissen ska innehålla:

  • Pedagogisk kartläggning
  • Medicinsk bedömning (från skolsköterska, skolläkare och/eller psykolog) med helhetsbeskrivning av problematiken, relevant medicinsk och social bakgrund
  • Kopia på BVC/SHV-journalen
  • Frågeställning

Barn födda 2013 eller senare utreds fortsättningsvis hos BUP. Barn från andra regioner är välkomna till oss på remiss från BUP eller habiliteringen. Svårare psykiatriska tillstånd och autismfrågeställning hänvisas till Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Särskilt samarbetsavtal med vårdcentraler avseende psykisk ohälsa 6-17 år

Utanför vårt barnmedicinska specialistvårdsavtal, har vi ytterligare avtal rörande första linjens psykiatri. Aktuella husläkarmottagningar som vi har samarbete med är:

  • Hässelby VC
  • Västervårdens HLM
  • Västerorts VC
  • Råcksta Vällingby VC
  • Capio VC Åkermyntan

Du som är listad på någon av dessa vårdcentraler och är mellan 6-17 år är välkommen till våra psykologer för första linjens psykiatriinsatser.

Barn som inte tillhör husläkarmottagning/vårdcentraler anslutna till Moment hänvisas till den husläkarmottagning/vårdcentral där barnet är listat eller till BUP.

Har du frågor eller vill komma i kontakt?

KONTAKTA OSS