Remittera till oss

Vi jobbar aktivt för ett nära samarbete med vårdgrannar, elevhälsoteam och andra samarbetspartners. Remisser tas emot inom ramen för Medicinska basuppdraget, tilläggsuppdraget ADHD-utredning och behandling och tilläggsuppdraget Psykisk ohälsa.

Remisser via Take Care

Digitala remisser mottages via journalsystemet Take Care. Sök upp vår enhet Moment BUMM Vällingby – skicka!

Remisser pappersform

Remisser i pappersform skickas till: Moment BUMM Vällingby, Vällingby plan 7, 162 65 Stockholm

Medicinska basuppdraget

Barn under 6 månader omfattas inte av de nya remissreglerna, utan är välkomna att söka till oss utan remiss.

ADHD-utredningar

Vi välkomnar barn födda 2012 och tidigare på remiss från skolläkare. Remissen ska innehålla:

  • Pedagogisk kartläggning
  • Medicinsk bedömning (från skolsköterska, skolläkare och/eller psykolog) med helhetsbeskrivning av problematiken, relevant medicinsk och social bakgrund
  • Kopia på BVC/SHV-journalen
  • Frågeställning

Barn födda 2013 eller senare utreds fortsättningsvis hos BUP. Barn från andra Regioner är välkomna till oss på remiss från BUP eller habiliteringen. Svårare psykiatriska tillstånd och autismfrågeställning hänvisas till Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Psykologinsatser vid psykisk ohälsa 6-17 år

Våra psykologer tar emot barn mellan 6-17 år som har en pågående kontakt eller tillhör husläkarmottagningar som är anslutna till Moments verksamhet. Aktuella husläkarmottagningar som vi har samarbete med är; Hässelby VC, Västervårdens HLM, Västerorts VC, Råcksta Vällingby VC och Capio VC Åkermyntan.

Har du frågor eller vill komma i kontakt?
Ring oss på 08 533 315 43 (mån-fre kl: 9-10) eller kontakta oss.

KONTAKTA OSS