Remittera till oss

Vi jobbar aktivt för ett nära samarbete med vårgrannar, elevhälsoteam och andra samarbetspartners. Remisser tas emot inom ramen för Medicinska basuppdraget, tilläggsuppdraget ADHD utredning och behandling och tilläggsuppdraget Psykisk ohälsa.

Remisser via Take Care

Digitala remisser mottages via journalsystemet Take Care, sök upp vår enhet Moment BUMM Vällingby – skicka!

Remisser pappersform

Remisser i pappersform skickas till: Moment BUMM Vällingby, Vällingby plan 7, 162 65 Stockholm

Remiss för neuropsykiatrisk utredning tas emot för barn 4-17 år och ska innehålla

  • Pedagogisk kartläggning
  • Medicinsk bedömning (från skolsköterska, skolläkare och/eller psykolog) med helhetsbeskrivning av problematiken, relevant medicinsk och social bakgrund
  • Kopia på BVC/SHV-journalen
  • Frågeställning

Svårare psykiatriska tillstånd och Autismfrågeställning hänvisas till Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Har du frågor eller vill komma i kontakt?
Ring oss på 08 533 315 43 (mån-fre kl: 8-16) eller kontakta oss.

KONTAKTA OSS