Synpunkter och klagomål

Dina upplevelser av vården och bemötandet är värdefull och lärorik kunskap för att vi skall kunna förbättra och utveckla oss. Vi vill gärna ha dina synpunkter, både ris och ros.

Hur meddelar jag mina synpunkter på Moment Psykologi?

Har du generella frågor eller synpunkter som inte rör ett specifikt ärende, kan du skicka e-post till oss på kontakt@momentpsykologi.se

Har du klagomål på vården kontaktar du, i första hand, den aktuella psykologen eller läkaren. Du kan också vända dig till Moment Psykologis verksamhetschef med ärenden som rör vårdkvaliteten. Dessa synpunkter tas med fördel emot per brev eller e-post: Verksamhetschef Alexandra Arnberg, Drottninggatan 99, 113 60 Stockholm, alexandra.arnberg@momentpsykologi.se

Hur meddelar jag mina synpunkter till andra instanser?

Om du har klagomål på vården kan du i fall där händelsen inneburit bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit – både som patient och närstående framföra dina klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO utreder från 1 januari 2018 bara särskilda händelser under vissa förutsättningar och där patienten först har varit i kontakt med vårdverksamheten. Om du är i behov av stöd från en opartisk instans vänder du dig till Patientnämnden i ditt landsting/region. Patientnämnden har tystnadsplikt och kan ge råd och stöd vid framförande av synpunkter och klagomål och vid behov agera länk mellan dig och vårdgivaren.