Behandling för ADHD

Om du har ADHD finns det hjälp att få för att vardagen ska funka bättre!

Kunskap

Ett första viktigt steg efter att familjen fått veta att barnet har diagnosen ADHD, är att lära sig mer om ADHD. Efter en utredning hos oss får ni lära er mer. Ni får även råd och rekommendationer. Det är viktigt att både barnet/ungdomen och föräldrar samt skolpersonal förstår hur barnet funkar.

Beteendeträning och anpassningar

Anpassningar i skolan och att själv träna sig på att hantera sin ADHD brukar hjälpa många. För tonåringar finns det beteendeträningsprogram som man kan gå i grupp och som leds av psykolog. För de mindre barnen är det föräldrarnas anpassningar, kunskap och förståelse som brukar göra stor skillnad.

Medicinering

Läkemedelsbehandling är en av de behandlingsinsatser som idag rekommenderas vid ADHD.