Om Moment Barn & ungdom

Vår bakgrund

Moment Barn & ungdom är en specialiserad del av Moment Hälsa. Vi består av ett 20-tal medarbetare: psykologer, läkare, sjuksköterskor och administrativ personal. Vi brinner för att utveckla vården för barn och unga och vill bidra till fler broar, färre stuprör och månar om att knyta samman fysisk och psykisk vård. Vård på lika villkor är för oss att inte backa för det svåra, hjälpa till och behandla när vi kan, och alltid försöka förstå och lotsa rätt vidare i vården när det behövs.

Vetenskapliga metoder och kvalitet

Vi arbetar för att öka kunskapen och nå ut i samhället med metoder som är väl förankrade i aktuell forskning. Många av våra medarbetare har bidragit och bidrar till kunskapsutveckling inom sitt område i form av att bedriva forskning, utbildning och handledning.

Förtroendet från våra kunder och patienter bygger på att våra tjänster håller hög kvalitet och gör skillnad på riktigt. Vi har alltid genomfört systematiska utvärderingar och vet därför att de allra flesta som besökt oss rekommenderar oss. Det är vi stolta över, och känner respekt inför att fortsätt förvalta det förtroendet.

Våra värderingar

Vi ger

  • Vi omsätter högspecialiserad evidensbaserad vård till handfasta råd och verktyg
  • Vi är fokuserade på utveckling och arbetsglädje för våra medarbetare
  • Vi ger vård som ger hållbara resultat
  • Vi delar med oss av kunskap och stödjer varandra kollegialt ​​​​​​​​​​​​​​

Vi lär

  • Vi anstränger oss för att ta reda på ny kunskap
  • Vi tar del av vetenskapliga rön och utvecklar våra metoder kontinuerligt
  • Vi bedriver förbättringsarbete som en naturlig del av vardagen

Vi gör skillnad

  • Våra tjänster skapar kännbar förändring och mätbara resultat
  • Våra tjänster ger effekt som håller i sig över tid
  • Vi skapar en branschförebild i enlighet med vår vision och affärsidé som förbättrar vården

Kollektivavtal

Våra anställda omfattas av kollektivavtalen ”Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet” mellan Vårdföretagarna Almega och Vision & Akademikerförbunden samt mellan Vårdföretagarna Almega och Sveriges läkarförbund.

Deklaration klimatneutralitet

Moment Hälsa inser att den globala uppvärmningen är en av mänsklighetens största utmaningar och att den redan idag orsakar ett stort humanitärt lidande. För oss är riktningen tydlig. Vi och alla andra branscher måste arbeta medvetet och strategiskt för att kartlägga och reducera de utsläpp som har klimatpåverkan. Klimatneutralitet innebär att vi som organisation arbetar för att reducera vår klimatpåverkan och att vi kompenserar för den påverkan vi har, så att summan blir noll. Vi är stolta över vårt arbete och genom denna deklaration hoppas vi inspirera flera att gå samma väg. Tillsammans gör vi skillnad.

Företagsbeskrivning

Verksamheten

Moment grundades 2010 och erbjuder specialisttjänster inom psykologi/psykiatri, barnmedicin och neuropsykiatri till företag, privatpersoner och offentlig sektor.

Vi har mottagningar i Stockholm, Malmö och Umeå och genomför även konsultuppdrag i hela Sverige. Hos oss arbetar mer än 70 psykologer, specialistläkare och sjuksköterskor med att skapa psykisk och fysisk hälsa genom metoder som har tydlig förankring i vetenskap. Företaget leds värderingsstyrt med stort fokus på att skapa samhällsnytta.

Moment har haft en mycket stark och sund tillväxt under ett flertal år och blivit utsedda till Gasellföretag fem gånger, senast 2022. Som patient hos oss får du vård som ger kännbar förändring – med mätbara resultat.

Våra tjänsteområden inbegriper barnmedicinsk specialistvård, klinisk psykologi och specialistpsykiatri, samt konsultverksamhet. Vi hjälper årligen totalt ca 3 000 patienter, utför totalt ca 18 000 besök och ca 1 000 neuropsykiatriska utredningar. Utöver vår kliniska verksamhet utbildar och handleder vi personal inom skola, vård-omsorg, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Våra kunder är regioner, kommuner, privata företag och privatpersoner.

Organisation och ledning

Moment vägleds av tydligt ägardirektiv, och styrs av en professionell styrelse idag bestående av fyra ledamöter och ordförande. Operativt leds Moment genom VD och ledningsgrupp. VD Alexandra Arnberg är bolagets grundare och har drivit och utvecklat Moment från bolagsstarten till idag. Förutom psykologexamen har Alexandra vidareutbildat sig i ledarskap, grupp- och organisationspsykologi, är legitimerad psykoterapeut (KBT) och specialist i klinisk psykologi. Varje mottagning har en ansvarig verksamhets-/enhetschef, medicinskt ledningsansvarig läkare och centralt stöds organisationen även av tjänsteområdesansvariga specialister. Vi arbetar genom ett kvalificerat ledningssystem som motsvarar standard i ISO 14001 och ISO 9001.

Företagsledning & ägare

Allabolag.se finns mer information om Moment Barn och ungdom AB.
Ägare: Moment Hälsa
VD: Alexandra Arnberg