Psykologbesök

Hur går det till?

Nybesök

När ni kommer till oss första gången kan det ske digitalt via vår app för trygga videobesök eller på mottagningen. Vi tar emot barn och ungdomar 6-17 år. Om barnet är under 9 år vill vi att ni föräldrar kommer själva första besöket. Ungdomar 16-17 år kan boka besök själva, men strävar alltid efter att involvera vårdnadshavare utifrån det som blir bäst för ungdomen. Bedömningen tar vanligtvis 1-2 besök. Därefter ger vi en återkoppling på vår bedömning och gör en konkret planering av den vidare vården tillsammans med er.

Återbesök

Återbesöken kan utföras digitalt eller fysiskt. De kan vara konsultationer eller mer av systematisk behandling med tätare uppföljningar. Innehållet skräddarsys efter problematik. Insatsen fokuserar alltid på en beteendeförändring som ska leda till förbättrat mående och ökad livsglädje.

Avslutning och utvärdering

Mot slutet av vår kontakt, som oftast innehållit 3-10 besök, görs en utvärdering. Vi sammanfattar vad som varit till hjälp och vad som är viktigt att fortsätta jobba med på egen hand för att förändringen ska hålla i sig över tid.