Intyg och avgifter

Barn och ungdomar under 18 år betalar samma pris som vuxna. Avgifter för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte.

Avgiftsfria intyg, exempel:

Försäkringskassan
Alla intyg som Försäkringskassan behöver för sin handläggning är avgiftsfria.
• Intyg för tillfällig föräldrapenning (VAB)

Avgiftsbelagda intyg, exempel:

  • Intyg till Transportstyrelsen för lämplighetsbedömning: 850 kr.
  • Intyg inför resa (utöver medicinering)/intyg avseende reseåterbud: 375 kr.
  • Mer omfattande intyg som rör barns förskole-/skolsituation: 375 kr.