Äpple barnhand

Kunskapsbank

Vi ger, vi lär och vi gör skillnad – här delar vi med oss av arbetsmaterial som din psykolog eller läkare har ordinerat att ta del av. Spridning är tillåtet så länge källan anges på materialet.

Frågor och svar

Inga resultat hittades

Ring mottagningen på telefontiden och prata med en av våra barnsjuksköterskor. Gäller det nybedömning hos psykolog finns det också möjlighet att boka via vår app Moment Psykologi Videomöte (finns att ladda ner gratis på appstore).

Vi driver mottagningen på uppdrag av Region Stockholm, och därför gäller vanlig landstingstaxa. Besök för barn under 0-17 år är kostnadsfria, men sena återbud och uteblivanden debiteras. Om man är över 18 år skickas en faktura hem.

Nej, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar listar inte sina patienter såsom vårdcentralen gör. Till oss kan alla söka som behöver få en bedömning av barnpsykolog eller barnläkare.

Nej, det finns inget remisstvång. Man kan söka själv. Vanligt är också att man kommer på remiss från vårdcentralen, BVC eller elevhälsan. För neuropsykiatriska frågeställningar gäller som regel en remiss från elevhälsovården då det är en generell samverkansöverenskommelse inom Region Stockholm.

Nej, det finns inga s.k. upptagningsområden längre. Alla barn och familjer i Stockholms län är välkomna och sedan 1 jan 2015 har man som patient även rätt att söka öppen specialistvård även i andar Regioner än sin hemregion, mer information finns här https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/att-valja-vardmottagning/valja-vardmottagning/

Ja, de prioriteras efter behov. Akuta besök bokas per telefon alternativt via 1177 E-tjänster 1177 för barn 0-1 år.

Förnyelse av recept på läkemedel kan du be om per telefon. Välj knappval 3 eller via e-tjänster genom 1177 Vårdgivarguiden E-tjänster 1177.

När blodprovsanalyser är nödvändiga för en utredning gör våra erfarna barnsjuksköterskor/undersköterskor detta, oftast i samband med besöket. Blodprover på barn tas endast om det finns goda skäl, och på barnens villkor.

I Vällingby centrum finns totalt 2100 parkeringsplatser i två garage. 4 timmars gratis parkering. Handikapparkering finns utanför entren.