Äpple barnhand

Kunskapsbank

Vi ger, vi lär och vi gör skillnad – här delar vi med oss av arbetsmaterial som din psykolog eller läkare har ordinerat att ta del av. Spridning är tillåtet så länge källan anges på materialet.

Frågor och svar

Inga resultat hittades

För att komma till oss behöver du en remiss från en annan vårdgivare. Om du är pågående patient, kontaktar du oss via 1177 eller via telefon på vår telefontid. Du som är listad på en av våra samarbetsvårdcentraler, kan boka nybesök på vår hemsida för besök till barnpsykolog.

Vi driver mottagningen på uppdrag av Region Stockholm, och därför gäller vanlig regionstaxa. Besök för barn under 0-17 år är kostnadsfria, men sena återbud och uteblivanden debiteras. Om du är över 18 år skickas en faktura hem.

Sedan juni 2022 kan vi bara ta emot patienter på remiss, undantaget barn 0-6 månader. Om ditt barn är 0-6 månader kan du skriva till på 1177 eller ring mottagningen på telefontiden och prata med en av våra barnsjuksköterskor. Om du är listad på någon av våra samarbetsvårdcentraler kan du boka digital nybesökstid hos barnpsykolog via vår hemsida.

Läs mer om remisskrav och att söka till oss.

Nej, det finns inga s.k. upptagningsområden längre. Alla barn och familjer i Stockholms län är välkomna och sedan den 1 januari 2015 har man som patient även rätt att söka öppen specialistvård även i andra regioner än sin hemregion, mer information finns här: https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/att-valja-vardmottagning/valja-vardmottagning/

Ja, de prioriteras efter behov. För att komma till oss behövs en remiss, undantaget är barn 0-6 månader. Akuta besök bokas per telefon alternativt via 1177 E-tjänster 1177.

Förnyelse av recept på läkemedel kan du be om via E-tjänster 1177 eller per telefon (välj knappval 3).

Nej, vi tar inga blodprover på mottagningen, men utfärdar beställningar för provtagning på närmaste Karolinska labb. Läs mer om provtagning på Karolinska.

Blodprover på barn tas endast om det finns goda skäl, och på barnens villkor.

I Vällingby centrum finns totalt 2100 parkeringsplatser i två garage. 4 timmars gratis parkering. Handikapparkering finns utanför entren.