Vad är ADHD?

ADHD är en diagnos och en förkortning av engelskans Attention deficit and hyperactivity disorder. Diagnosen ställs efter noggrann utredning av läkare och psykolog.

ADHD är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den påverkar förmågan att koncentrera dig, styra och kontrollera beteende. Den kan också påverka hur aktiv eller intensiv man är som person.

ADHD har ingenting med intelligens att göra, utan med hur hjärnan och nervsystemet fungerar.

Svårigheterna brukar uppstå i vissa situationer eller miljöer. Man kan till exempel ha svårt att fokusera och behålla din uppmärksamhet i skolan, på det man ska göra om det är stökigt eller rörigt omkring, eller om uppgiften inte känns motiverande.

Svårigheter men också styrkor

Att ha ADHD innebär inte att man är sjuk, utan att man fungerar på ett annorlunda sätt än vad som oftast förväntas i samhället. Man kan till exempel ha svårt att sitta still länge, lyssna på långa genomgångar eller komma igång med en uppgift.

Att känna att man ofta inte fungerar eller presterar som andra kan påverka självkänslan negativt, och påverka den psykiska hälsan.

På grund av de svårigheter som ADHD innebär kallas det för en funktionsnedsättning, även om sättet man är på också kan innebära styrkor som andra kanske inte har. Vissa kallar sin ADHD för en superkraft som gör att man bland annat kan tänka snabbt, har mycket energi, och får många ideer.

Källa: 1177 Vårdguiden och egen anpassning av texten.