Specialiserade barnsjuksköterskor

Våra barnsjuksköterskor är specialister i barn- och ungdomsmedicin. 

Vi tar emot barn på remiss från BVC, vårdcentral, sjukhus, elevhälsa med mera. 

Våra barnsjuksköterskor tar emot barn och ungdomar med behov av bedömning, utredning, uppföljning och behandling. Vi arbetar bland annat med

  • Eksem (uppföljning och smörjskola)
  • Förstoppning
  • Urinvägsproblem, ”kissa på sig” problem. 
  • Fetma / övervikt
  • Inhalationsskola
  • Träna med adrenalinspruta
  • AD(H)D-medicinering
  • Behandling av stickrädda barn
  • Uppföljning efter akutbesök (tex förkylt spädbarn)
  • Rådgivning

Med mera…