Träffa specialiserade barnsjuksköterskor

Du är välkommen till oss på remiss utfärdad av legitimerad vårdpersonal. Barn som redan har en pågående kontakt hos oss behöver ingen ny remiss. Barn 0-6 månader är välkomna att söka till oss utan remiss.

Barnsjuksköterskemottagning

Våra barnsjuksköterskor är specialister i barn- och ungdomsmedicin. De tar emot barn och ungdomar med behov av bedömning, utredning, uppföljning och behandling. Du och ditt barn kan få hjälp med:

  • Eksem (uppföljning och smörjskola)
  • Förstoppning
  • Urinvägsproblem, ”kissa på sig” problem. 
  • Fetma / övervikt
  • Inhalationsskola
  • Träna med adrenalinspruta
  • AD(H)D-medicinering
  • Uppföljning efter akutbesök (tex förkylt spädbarn)
  • Rådgivning
  • Med mera…