Återbud och uteblivande

Återbud eller uteblivet besök

Vi bedriver vår verksamhet på uppdrag av Region Stockholm, det innebär att besöken är kostnadsfria för barn- och ungdomar. Sena återbud och uteblivna besök debiteras dock enligt regionens regler.

Vid förhinder, vänligen avboka minst 24 timmar före bokad tid. Återbud mindre än 24 timmar innan besöket debiteras med 400 kronor.