Posttraumatisk stress

Vad är posttraumatisk stress?

Posttraumatisk stress (PTSD) är en form av stress som kan uppkomma efter traumatiska händelser som har inneburit plötslig död, psykiska eller fysiska övergrepp, misshandel med mera. PTSD kännetecknas av att psykiska stressbesvär orsakade av en hemsk upplevelse inte går över med tiden. Vid PTSD får man intensiva och påträngande minnesbilder eller mardrömmar om en traumatisk händelse. Också humöret påverkas negativt – man är överspänd och kan bli lättskrämd och lättirriterad eller känna skam och skuld.

Har kan jag hantera posttraumatisk stress?

En psykologisk metod som har visat mycket goda resultat vid behandling av PTSD är en form av traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (KBT), där du som lider av PTSD exponeras stegvis för dina minnesbilder och för situationer i det verkliga livet som blivit svåra att klara efter händelsen. Metoden har visat sig minska ångest, nedstämdhet, rädsla och andra relaterade besvär.

Du får också information om vanliga reaktioner vid trauma vilket hjälper att förstå dina känslor, tankar och beteenden. Förutom detta får du lära dig en andningsövning för att ta udden av stresspåslag i vardagen. Även läkemedel kan för vissa individer vara ett alternativ till psykologisk behandling.