Posttraumatisk stress

Posttraumatisk stress är en form av stress som kan uppkomma efter traumatiska händelser som har inneburit plötslig död, psykiska eller fysiska övergrepp, misshandel, m.m.

Här finns en kort och kärnfull informationsbroschyr om posttraumatisk stress.